Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

picture

 

 

VĚDECKÝ ZÁKLAD HEALY
Celostní působení na organizmus

Napětí na buněčné membráně
Frekvence
Využití Kvantového pole v Healy
Teslova cívka a Healy

CELOSTNÍ PŮSOBENÍ

Ano, Healy rozhraní obsahuje v součastnosti nejcelostnější působení frekvenčního zařízení na organizmus.

Jak je vidět na obrázku :

  1. Drátky - mikroporud harmonizuje napětí na buněčných membránách vykazujících nerovnováhu, což je klíčové pro metabolismus, energii a imunitu nejen člověka. Kromě toho vysílá frekvence k vyladění těla na více úrovních, napětí na buněčné membráně , frekvence .
  2. Teslova cívka ( Coil ) pomáhá řešit problémy na rozhraní hmotného a jemnohmotného - energoinformačního světa. Vytváří EM pole nulového bodu, čímž dává danou oblast do maximální rovnováhy - harmonie. Mimo pole nulového bodu cívka působí na danou oblast i frekvenčně, Teslova cívka .
  3. Kvantové rozhraní napomáhá porozumnět změnám, které se nám projevují na hmotném i mentálním těle a pomáhá tyto zátěže vyřešit. Rezonance a Informační pole jsou úzce spjaty se zátěžemi, které máme dokonce i na podprahové úrovni. Na základě skenu našeho energoinformačního pole dokáže toto rozhraní navrhnout a provést harmonizaci v zátěžových oblastech, které vyhodnotilo jako disharmonické, analýza a harmonizace.                                                                           

             Jak skutečně Healy pracuje                                  Chci vědět víc

picture
picture

 

NAPĚTÍ NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ

         

Prof. Becker a prof. Nordenstrom pracovali na zjištění vlivu elektrického proudu na napětí na buněčné membráně.

Potvrdili, že všechny buňky mají vyvážené napětí na buněčné membráně - zvenčí (+)  a zevnitř (-).

Jakákoliv zátěž na člověku, fyzická, psychická, mentální, emocionální, spirituální, rodová,  se projevuje jako změna napětí na buněčných membránách buněk, kterých se zátěž nejvíce týká.

První funkcí HEALY je harmonizace napětí na buněčných membránach buněk a nastolení přirozených procesů organismu. Tento proces se děje díky kontaktnímu propojení kvantového zařízení (krabičky Healy) s tělem člověka nebo zvířete.

pokračovat 

FREKVENCE

Každý shluk buněk, třeba velikosti orgánu, má svoji specifickou frekvenci.

To ale není všechno. Každá naše myšlenka je frekvence, každé slovo, každá zátěž... Nemocný orgán vykazuje jinou frekvenci než optimální zdravý orgán. Vzhledem na skutečnost, že buněčná membrána obsahuje buňky podobné mozkovým, můžeme o ní říct, že si pamatuje a ví, co potřebuje pro své zdraví. Pokud pošleme buňkám tu správnou, optimální frekvenci, změní disharmonickou frekvenci na optimální.

Druhou funkcí HEALY je vyslání správných frekvencí, a tím nastolení harmonického stavu všech fyzických i nefyzických stavů člověka.

POKRAČOVAT

picture
picture

VYUŽITÍ KVANTOVÉHO POLE V HEALY

Nový, motivující pohled na svět o propojení "hmoty" a "nehmoty", vyjádřil fenomenální vědec Nikola Tesla slovy:
„Pokud chcete odhalit tajemství vesmíru, musíte přemýšlet v intencích energie, frekvence a vibrace."

Tímto výrokem se jednoznačně dotkl velice důležitého faktu, že i ta nejmenší částečka hmoty prakticky není hmota, ale energie o určité frekvenci.

Tvůrce Healy Marcus Schmieke hovoří o Healy:
„Veškerá hmota se skládá z energie vibrující při různých frekvencích. Technologie Healy se proto zakládá na mém přesvědčení, že elektromagnetická pole vibrující při kvantově analyzovaných frekvencích mohou tělu poskytnout informace a energii potřebnou k harmonizaci jeho vlastní energetické sebeorganizace a sebeopravy. Tyto konkrétní frekvence mohou uvést bioenergetické pole těla do stavu vyššího řádu, který se projeví holistickým zdravím, tělesnou pohodou a vitalitou."

Třetí funkcí HEALY je využívání moudrosti informačního pole a vyhodnocování optimálního použití Healy. Právě kvantový senzor nám umožňuje bezkontaktní diagnostiku a harmonizaci našeho těla nebo prostředí.

POKRAČOVAT

TESLOVA CÍVKA A HEALY
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE NULOVÉHO BODU

Dvě cívky, zrcadlově otočené proti sobě, vytváří mezi sebou elektromagnetické pole nulového bodu - prostředí naprosté kvantové rovnováhy. Uvedení těla do rovnováhy je základem zdraví.

Geniální vynálezce a fyzik Nikola Tesla (známý mimo jiné svým vynálezem systému střídavého proudu) věnoval velkou část své tvořivosti a času experimentům, které prokázaly, že při dokonalé rezonanci je možný bezdrátový přenos energie a informací na velké vzdálenosti beze ztrát. Na základě výsledků dospěl k závěru o existenci dosud neznámého druhu vln.

Americký kvantový fyzik David Bohm předpověděl takový jev v roce 1959 a nedlouho potom to bylo experimentálně dokázáno. Tento takzvaný Aharonovův–Bohmův jev byl časopisem New Scientist označen jako jeden ze sedmi divů kvantového světa, který odhaluje vliv skrytých kvantových polí.

Čtvrtou funkcí Healy je použití vynálezu Nikola Teslu, kterým můžeme s přístrojem Healy a jeho nadstavbou Healy Coil harmonizovat naše tělo bezkontaktně nejen na platformě rovnováhy pole nulového bodu, ale také bezdrátovým přenosem frekvencí.

pokračovat 

 

picture