Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

HEALY 2 APP - nová základní aplikace
Healy 2 manual a podrobný popis programů     
Přehled programů

Aplikace Healy využívá 144 000 "zlatých frekvencí", které byly vyvinuty portugalským ředitelem kliniky a výzkumným pracovníkem Nuno Ninem, který je aplikoval na tisíce klientů. Na základě zlatých frekvencí má aplikace Healy více než 100 programů individualizované mikroproudové frekvence (IMF), které tyto frekvence používají k harmonizaci bioenergetického pole. Tyto aplikace Healy se nazývají „systémové programy“ a jejich názvy obsahují zkratku „syst.“.

Programy systémové frekvence v aplikaci Healy App fungují ve třech režimech označených jako „Realtime“, „Resonance“ a „Selection“.

Jakmile vyberete a spustíte konkrétní program, obvykle v prvním kroku je aktivován režim Realtime a aktuálně vhodná frekvence je analyzována v informačním poli pomocí kvantového senzoru a aplikována v reálném čase. Když se aplikace automaticky přepne do rezonančního režimu, určí se aktuální rezonanční frekvence a použijí se v reálném čase, dokud je tělo „nepotřebuje“. V režimu výběru jsou konkrétní frekvence analyzovány a aplikovány v reálném čase z fondu frekvencí konkrétně sestaveného pro program, který jste vybrali, dokud je tělo „nepotřebuje“.

picture

VŠE PRO OVLÁDÁNÍ HEALY - OD ROZBALENÍ PŘÍSTROJE AŽ PO KVALITNÍ FUNKČNOST

017 První kroky s Healy                        018 Instalace Healy                              019 Nastavení a zpuštění programů

    

020 Expertné programy                        021 Jak funguje Nápověda                    022 Řešení problémů

    

023 Jak funguje Healy                          024 Vše o Bluetooth                             025 Harmonizace lidského těla

    

1.Realtime Mode – režim v reálném čase

Healy analyzuje frekvence v informačním poli s nejlepší rezonancí pro uživatele v daném okamžiku.

2.Resonance Mode – resonanční mód

Healy používá funkci analýzy rezonance každých 10 sekund k určení pokroku aktuálně používané frekvence. Stejně jako v reálném čase jsou tyto frekvence během aplikace individuálně určovány. Příslušné frekvence jsou aplikovány, dokud pokrok, který může být mezi -100% až +100%, nedosáhne 95% nebo maximální doby nastavené pro chod aplikace. Aktuální hodnota pokroku se zobrazí na obrazovce aplikace Healy.

3.Selection Mode – mód výběru

Specifické frekvence pro konkrétní bioenergetické systémy jsou uloženy v Selekčních krocích. Například jisté frekvence používané k harmonizaci bioenergetického pole ledvin jsou obsaženy v selekčním kroku. Frekvence z tohoto specifikovaného kmitočtového fondu jsou vybírány v reálném čase na základě použité rezonanční analýzy, pokud trvá, než analýza průběhu rezonance dosáhne 95% nebo maximální doby stanovené pro chod aplikace. Fond frekvencí může obsahovat až 400 různých frekvencí.

4.Praktické vysvětlení

Když zvolíte program v aplikaci Healy a nahrajete ho do přístroje, tak po spuštění programu systém začne okamžitě s harmonickými frekvencemi, ale zároveň prvních pár minut analyzuje nerovnováhu ve vašem těle v daném okamžiku. Analýzou těchto informací vyhodnotí nejlepší rezonance pro uživatele a zakomponuje je do aktuálního chodu programu.
Hlavní část programu probíhá posíláním někdy až 400 různých frekvencí, které působí na člověka celostně. Příklad celostního působení je kupříkladu, když pustíme program játra. Právě játra mají po energetických drahách nebo nervové síti nebo dalších propojeních vazbu s dalšími částmi našeho těla. Program játra osloví každou takovou součást jejich harmonickou frekvencí a mikroproudem, a tím dochází k celostnímu řešení, v našem případě harmonizaci jater.
Každých 10 sekund kontroluje program okamžitý stav pokroku vzhledem na reakci na danou frekvenci. Čím je vyšší hodnota "-",  tím víc se snaží systém pomoct v daném směru. Proces se může prodloužit o nějakou minutu, protože je snaha systému dosáhnout určité míry pokroku, a tím pádem vyřešení disharmonie.
Závěrem chodu programu je pouštění harmonických frekvencí pro harmonizaci (uhlazení) vybuzených procesů hlavními frekvencemi v daném procesu.

5.Warnings - upozornění

Frekvence aplikace Healy jsou dodávány prostřednictvím mikroproudového zařízení Healy, proto dodržujte postup podle návodu na použití.

 

Režimy kontaktního použití: