Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

HEALY COIL - CÍVKA
Bezdrátová harmonizace bioenergetického pole

Teslův typ dvojité cívky je nové a jedinečné příslušenství Healy. Může nastat období, kdy se Vám stane používání kabelových elektrod nepohodlné. Tehdy můžete použít Healy Coil-cívku, která Vám umožní přenášet frekvence Healy bez kabelů.

Cívky založené na principu vln bez pole se v posledních letech hojně používají. Jsou také ideálním prostředkem pro bezdrátový přenos individuálních mikroproudových frekvenčních (IMF) programů Healy do bioenergetického pole (BEP).

Healy Coil není náhrada za kabelové elektrody. Kabelové elektrody se používají jak k ovlivňování bioenergetického pole, tak k aplikaci mikroproudu na fyzické tělo. Healy Coil lze použít pro programy Healy IMF. Důležité je si uvědomit, že Coil nepracuje s mikroproudem, který potřebuje pro svůj přenos dotykovou plochu na těle.

picture

Geniální vynálezce a fyzik Nikola Tesla (známý mimo jiné svým vynálezem systému střídavého proudu) strávil velkou část své kreativity a času experimenty, které prokázaly, že je možný bezdrátový přenos energie a informací na dlouhé vzdálenosti a že je bezztrátový.

Americký kvantový fyzik a filozof David Bohm předpověděl takový účinek v roce 1959 a nedlouho poté to bylo experimentálně prokázáno. Tento tzv. Aharonov-Bohmův efekt byl časopisem New Scientist označen jako jeden ze sedmi divů kvantového světa.

Tyto vlny bez pole, které lze také označit jako „frekvence nulového pole“ (ZFF), pocházejí ze dvou protilehlých magnetických polí, která se navzájem ruší, přičemž potenciál magnetického vektoru (efekt Aharanov-Bohm) přesto zůstává nezměněn. ZFF tak může rezonovat s biologickými organismy bez přenosu fyzické energie.

Tímto způsobem lze frekvence přenášet vlnami bez pole bez použití kabelů. Čistá informace vibruje.

Podobným způsobem (podle našeho názoru a hypotézy, bez ověřené přímé souvislosti s výše popsaným výzkumem Tesly a Bohma) byla Healy Coil navržena tak, aby působila bez pole na bioenergetické pole.

FREKVENCE KVANTOVÉHO POTENCIÁLU

 

Doporučená videa jsou v angličtině:

Na YouTube lze navolit automatické české titulky - návod najdete na konci této sekce.

  Nastavení automatických titulků CZ na YouTube : Automatické titulky CZ na YouTube

Leták Healy Coil ke stažení : Leták Healy Coil