Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

BIOENERGETICKÁ PODPORA - BIOENERGETIC SUPPORT

 

Programová skupina Bioenergetická podpora obsahuje programy, které byly vyvinuty na základě nejnovějších výzkumů a v souvislosti s aktuálními globálními výzvami. Společnost Healy World nepřetržitě provádí klinický a vědecký výzkum za spolupráce s mezinárodním týmem a celosvětovými výzkumnými partnery. Cílem je nalézt odpovědi na dnešní globální problémy.

V nedávném výzkumu provedli holandští vědci komplexní analýzu dat z oblasti fyziky, biologie a kosmologie. Přitom objevili univerzální frekvenční vzorec, který je podle jejich teorie základem veškeré hmoty a života. Tyto frekvence jsou z velké části založeny na tetraktysu, kosmologickém a matematickém univerzálním klíči, který údajně objevil starověký řecký filozof a matematik Pythagoras před více než 2500 lety a který tvoří základ starověké teorie harmonie.

214 koherentních hlavních frekvencí z těchto vzorů jsou zabudované do programu IMF Coherence od Healy.

 

 

picture

BIOENERGETICKÁ VZPRUHA - okamžitá vzpruha dodáním energie na všech úrovních - fyzické, energetické a mentální.

COHERENCE - koherence neboli soudržnost je schopnost člověka pružně a jednotně reagovat na podněty svého okolí a zároveň energicky prosazovat smysl své existence. Koherence
je měřítkem vnitřní konzistence a rovnováhy, stejně jako schopnosti komunikovat a interagovat s vnějším světem. Koherence odpovídá silnému vnitřnímu pocitu pro vlastní smysl a sílu umět vytvořit vnitřní a vnější řád. Interakce mezi částmi organismu, harmonický vztah mezi organismem, myslí a duchem, vztah jednotlivce ke komunitě – tomu říkáme koherence. Aplikace programu Coherence od Healy je navržena tak, aby posilovala smysl pro soudržnost.