Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

VYUŽITÍ KVANTOVÉHO POLE V HEALY

Nový, motivující pohled na svět o propojení "hmoty" a "nehmoty", vyjádřil fenomenální vědec Nikola Tesla slovy:
„Pokud chcete odhalit tajemství vesmíru, musíte přemýšlet v intencích energie, frekvence a vibrace."

Tímto výrokem se jednoznačně dotkl velice důležitého faktu, že i ta nejmenší částečka hmoty prakticky není hmota, ale energie o určité frekvenci.

Tvůrce Healy Marcus Schmieke hovoří o Healy:
„Veškerá hmota se skládá z energie vibrující při různých frekvencích. Technologie Healy se proto zakládá na mém přesvědčení, že elektromagnetická pole vibrující při kvantově analyzovaných frekvencích mohou tělu poskytnout informace a energii potřebnou k harmonizaci jeho vlastní energetické sebeorganizace a sebeopravy. Tyto konkrétní frekvence mohou uvést bioenergetické pole těla do stavu vyššího řádu, který se projeví holistickým zdravím, tělesnou pohodou a vitalitou."

Třetí funkcí HEALY je využívání moudrosti informačního pole a vyhodnocování optimálního použití Healy. Právě kvantový senzor nám umožňuje bezkontaktní diagnostiku a harmonizaci našeho těla nebo prostředí.

picture

Dalším zjištěním vědců jsou důkazy o existenci všeobjímající inteligentní energie v kvantovém poli. V několika vědeckých oblastech se zavedl pojem Informační pole.
Nejpoužívanější materiál na světě pro uchování informací a komunikaci mezi zařízeními se jmenuje krystal. Abysme mohli komunikovat s informačním polem, každý náš přístroj má v sobě kvantový krystal, díky kterému se můžeme vzájemně propojit, a tak využít moudrosti informačního pole.
V interakci s informačním polem je naše bioenergetické pole, což je tok životní energie propojující tělo, mysl a duši, tradičně známé jako čchi a prána. Vědecky řečeno, tok informací na kvantové úrovni.

Pokud bychom chtěli říct, z čeho se skládá naše tělo, tak by to bylo nějak takto:

LIDSKÉ TĚLO - TKÁNĚ A ORGÁNY - BUŇKY - MOLEKULY - ATOMY - SUBATOMÁRNÍ ČÁSTICE - ENERGIE, FREKVENCE A VIBRACE - INFORMAČNÍ POLE