Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

 

HEALADVISOR ANALYSE APP 2 - aplikace ANALÝZA

Odborné vědomosti mnoha lidí z funkčnosti kvantového světa dopomohli Marcusovi Schmiekemu k vytvoření modulu, díky kterému můžeme za pomocí kvantového senzoru komunikovat s informačním polem na dálku.
Je to pro někoho nepředstavitelné, ale v dnešní době už věda chápe kupříkladu šamany. Prokazatelně dokázali léčit na dálku díky fotografii nebo předmětu člověka, který nebyl v pohodě. Dnes už víme, že každý z nás má jediněčný otisk sám sebe v kvantově informačním poli. Nikdo jiný takový otisk nemá. Ale i ten otisk je specifická osobní energie o určité frekvenci. Kvantový senzor od Marcuse a jeho týmu dokáže přes informační pole dotyčného analyzovat, vyhodnotit parametry a posléze zpět poslat harmonické energoinformace ke změně stavu k lepšímu. Healy Analyse funguje jako vysílačka. Naladí se na naše Já přes informační pole, naše tělo jí řekne, jak jsme na tom, a Healy posléze odešle harmonickou "melodii".

Healy Analyse je bezkontaktní modul pro používání Healy. Tento modul má všechny vlastnosti harmonizace, kromě oslovování těla mikroproudem, protože neexistuje u tohoto modulu dotyková platforma.

 

picture

Mobilní aplikaci, HealAdvisor Analyse App 2, může zdarma využívat 6 lidí včetně Vás.
Pokud chcete využívat aplikaci pro víc lidí, spadáte už do poloprofesionálního používání aplikace a v tomto případě je už nutností platit poplatky za využívání cloudového prostředí společnosti Healy. Pro profesionální využití, kde ukládá terapeut desítky klientů, jsou samostatné měsíční poplatky s neomezeným počtem Vašich klientů.

Poplatky za využívání cloudu : Analýse 2 app pronájem ceny

Manuál pro ovládání HEALY ANALYSE AURA A REZONANČNÍ ANALÝZU :

HealAdvisor Analyse App 2 manuál CZ     Základy ovládání aplikace - video

 

Mobilní aplikace Healy Analyse obsahuje profesionální prostředí pro lékaře, terapeuty a pro ty, kteří chtějí pomoci sobě i rodině.

V tomto moderním prostředí máte možnost
:

  1. vytvořit individuální prostředí mnoha lidem vytvořením klientské nebo rodinné databáze,
  2. výsledky skenů a analýz můžete ukládat buď na cloudové uložiště Healy, a nebo do svého smart zařízení (telefon, tablet),
  3. máte nepřetržitý přístup k výsledkům analýz a můžete terapie opakovaně pouštět,
  4. podle edice, kterou máte zakoupenou (rozdíl je v množství programů), skenuje systém požadovaný objekt,
  5. databáze obsahuje v nejvyšší verzi všechny programy z aplikace Healy app a některé speciální produktové sekce navíc, nižší verze si mohou programové skupiny dokupovat jednotlivě,
  6. všechny edice s aplikací Analýza, mají navíc speciální sekce - Homeopatika, Květiny australské buše, Aljašské elixíry, Bachovy květy, Schüsslerovy soli, I-Ting, 
  7. výsledky analýz lze posílat jako PDF soubory na email, whatsup, SMS,...

 

HEALY ANALYSE APP obsahuje 3 moduly

1. REZONANČNÍ ANALÝZA - RESONANCE ANALYSIS

Název je odvozen od skutečného hledání, s čím dotyčný subjekt nejvíce rezonuje. Je to prakticky hledání odchylek od správné rezonance, a tím pádem systém jesně určí, kde je daný subjekt v disharmonii a navrhne řešení. Výsledkem analýzy je doporučení 5 programových skupin, a to sestupně podle důležitosti použití. Z této platformy si můžeme rovnou poslat harmonizaci s určením časového limitu, jak dlouho chceme harmonizaci využít. Lze zvolit doporučené časy, které jsou nejoptimálnější, propočítané podle Zlatého řezu.

Pokud nám nestačí výsledky 5 programových skupin, lze opakovat analýzu, ale už si nebudeme volit Analýzu na "Všechny programy Healy", ale rovnou si zvolíme analýzu na skupinu programů, která nám vyšla na prvním místě v seznamu předešlé celkové analýzy. Takto dostaneme výsledek, který určí, kde má konkrétně daný subjekt největší tíhu.

 

pokračovat 

picture

 

 

picture

2. ANALÝZA AURY - AURA ANALYSIS

Energetická centra lidského těla mohou vykazovat různé energetické výchylky, které nám dávají jasně najevo, že dané energetické centrum máme oslabené a že bychom se měli zamyslet nad tím, jak toto centrum posílit. K posílení nám určitě pomůže Analýza aury a následně doporučená harmonizace. Oslabená energetická centra mění barevnost celé aury, to je fyzikálně měřitelné energetické pole člověka, které zná lidstvo po staletí. Dlouhodobým výzkumem byla vytvořena databáze zátěží na základě změny barvy aury na určitém místě. Změna barvy nám ukazuje kde a jakou máme zátěž.

Modul Analýza Aury nám nejenže ukáže, kde máme zátěž, ale také nám objasní v písemné formě, nad jakým tématem bychom se měli zamyslet a co pochopit. Výsledky jsou v češtině a dají se posílat jako PDF soubory.

Závěrem analýzy je možnost frekvenčního posílení oslabených energetických center.

pokračovat 

3. KOUČINK ANALÝZA - COACHING ANALYSIS

Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti

S modulem Koučink Analýza můžeme koučovat sami sebe, rodinu, přátele a klienty.
Řešení životních otázek, problémů a úkolů je uvnitř nás. Často stačí trocha podpory a pomoci, aby se dostaly na světlo a mohly se začít řešit.

Koučování vám může účinně pomoci dostat věci do pohy
bu, když jste uvízlí. Pomůže vám rozpoznat mrtvé úhly ve vaší realitě, kterých si nejste vědomi, ale které vás neustále blokují. Jen tehdy, když jasně vidíte, můžete rozhodovat a zahájit tolik potřebné změny.
To je přesně to, k čemu slouží nové koučovací moduly v aplikaci HealAdvisor Analyse App. Jsou speciálně navrženy tak, aby vám pomohly ve vašem rozvoji a při překonávání mnoha výzev ve vašem životě.

Healy Coaching modul vás za pomocí otázek navede k jádru problému vámi zvolené oblasti.

pokračovat 

picture