Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

HLOUBKOVÝ CYKLUS H

Hluboký cyklus H – vyvinul Jan Poleszynski

Jan Poleszynski je zakladatelem Klinikk for Integrert Medisin (Klinika integrované medicíny) a Uno Vita AS v Norsku. Již mnoho let studuje využívání mikroproudu a frekvencí a každý den s nimi úspěšně pracuje ve prospěch svých klientů. Na základě svých zkušeností vyvinul skupinu programů Hluboký cyklus, která byla nabídnuta uživatelům Healy v roce 2017. Její nejnovější verzí je Hluboký cyklus H, přičemž H znamená Harmonic. Využívá chráněný seznam harmonických frekvencí. Původní databáze frekvencí byly aktualizovány a zdokonaleny. Hluboký cyklus H zvyšuje přesnost původního celostního frekvenčního systému Hluboký cyklus na novou úroveň.

Výhody skupiny programů Hluboký cyklus H

Hluboký cyklus H (Harmonic) pro Healy je celostní systém pro všechny úrovně vaší existence Je určen k tomu, aby vám pomohl proudit společně s cykly ve vašem životě, podporovat změny a přizpůsobit se jim. Vše v přírodě a vesmíru se vyvíjí v cyklech. Vše je vzájemně propojené, příroda hledá harmonii na všech úrovních. Některé hlavní prvky musí být na svém místě, aby vzkvétaly a přizpůsobily se neustále se měnícímu a vyvíjejícímu vesmíru kolem nás i uvnitř nás.

picture

Frekvence a harmonické kmity z přírody

Harmonické frekvence obsažené v programech Hluboký cyklus H jsou výsledkem deseti let výzkumu a používání Janem Poleszynským v jeho praxi. Patří mezi ně frekvence a harmonické kmity, které pocházejí z přírody, z naší planety, ze Slunce, stejně jako základní kosmické frekvence, frekvence, které vás spojují se Zemí a základní rezonance atmosféry a okolních planet. Tyto frekvence jsou informačními „dálnicemi“, které vám pomohou dosáhnout harmonii se sebou a s přírodou.

Pokud jste již uživatelem programů Hluboký cyklus

Programy Hluboký cyklus (bez H) Individualized Microcurrent Frequency (IMF) zařízení Healy budou i nadále na vašem Healy zařízení fungovat. Pokud byste chtěli používat Hluboký cyklus H zároveň s programy Hluboký cyklus, můžete si zakoupit licenci za měsíční poplatek uvedený v e-shopu Healy na webových stránkách.

PRVNÍ APLIKACE - při první aplikaci se dostáváme k navázání spojení a získání citu pro frekvenční aplikace, aby se energicky stimulovaly ledviny a plíce, snížila se přecitlivělost a zvýšila rovnováha. Je vhodné vnímat dobrý pocit a nechat se obejmout.

DRUHÁ APLIKACE - u druhé aplikace pociťujeme, že naše cesta změny už začala. Ledviny a plíce se energeticky stimulují, je snížena přecitlivělost, a rovnováha se i nadále zvyšuje.

TŘETÍ APLIKACE - třetí aplikaci pouštíme, až jsme skutečně připraveni na intenzivnější změny. Je určen pro zrychlenou energetickou detoxikaci v ledvinách, plicích a srdci. "Mocné vlny změn přichází."

DECH ŽIVOTA - S plícemi a okolními orgány, včetně prsu a okolní tkáně, jsou spojeny energetické problémy spolu s pocity souvisejícími se slabostí a depresí. Tento program je určen pro plíce a všechna energetická utrpení v okolí. Zahrnuje také emoce a pocity spojené se slabostí a depresí. "Můj dech odráží dech vesmíru."

VYMAZAT VŠE - vhodné jako následující krok po energetické detoxikaci - energetická podpora detoxikačních drah. Doporučuje se tento program zahrnout do sekvence aplikací, neboť jakékoliv uvolnění na jakékoliv úrovni systému následně vyžaduje detoxikaci. Pro uvolnění starých blokád z energetického těla a mysli. "Mé tělo je čisté, cítím se v něm pohodlně."

TRÁVENÍ VŠE - doporučeno pro nerovnováhu v bioenergetickém poli trávení, které blokují další pokrok. Pro tento program lze použít lepicí elektrody. V takovém případě se umisťují na úroveň kotníku na přední stranu akupunkturního bodu. "Akceptuji svoji minulost, trávím ji a integruji ji."

VOLNÝ PRŮTOK - energetická harmonizace bioenergetického pole oběhu. Je vhodné užívat po základní harmonizaci bioenergetického pole ledvin a plic i při celkové energetické ztuhlosti. "Můj pohyb a krevní oběh jsou mocné."

JÍT KE KOŘENŮM - používá se jen v případě, že energetické symptomy pominuly a energetický proces zotavení započal. Všechny klíčové energetické funkce by měly fungovat normálně. Nyní se budeme věnovat energetickým příčinám na mentální úrovni a emočním vzorcům. Tento program je vhodný na závěr, po skončení souboru jiných aplikací. "Vyživuji své kořeny a rostu jako silný strom."

OBNOVENÍ - "Vše je obnoveno, bolest je přechodná."

LEDVINY VŠE - ŽENY - harmonizovat bioenergetické pole ledvin a harmonizovat energetické procesy, které s ledvinami souvisejí podle tradiční čínské medicíny. Akupunkturní bod K5 nebo K6 (pod kotníkem na vnitřní straně nohy) je vhodný pro umístění elektrody. Body K5 a K6 (nebo SP6) se nacházejí poblíž tibiálního nervu, jenž může být rovněž nepřímo stimulován.

Podle Heringova zákona „všechno zlepšení probíhá zevnitř ven, od hlavy dolů, a v opačném pořadí, než v jakém se symptomy projevily.“
Nevyužívejte stimulaci bodů SP6 nebo K5-K6 v případě krvácení, což zahrnuje i menstruaci.

LEDVINY VŠE - MUŽI - harmonizovat bioenergetické pole ledvin a harmonizovat energetické procesy, které s ledvinami souvisejí podle tradiční čínské medicíny. Akupunkturní bod K5 nebo K6 (pod kotníkem na vnitřní straně nohy) je vhodný pro umístění elektrody. Body K5 a K6 (nebo SP6) se nacházejí poblíž tibiálního nervu, jenž může být rovněž nepřímo stimulován.

Podle Heringova zákona „všechno zlepšení probíhá zevnitř ven, od hlavy dolů, a v opačném pořadí, než v jakém se symptomy projevily.“

NAPROSTÉ ZTIŠENÍ - přispívá k vnitřnímu míru, emoční a duchovní rovnováze. "Jsem spojen se vším."