Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

ČAKRY - CHAKRAS

 

Systém čaker je starý tisíce let a je zmiňován v celé řadě kultur po celém světě. Znali jej například Inkové, Mayové nebo Hopiové.

Velká část asijských učení a náboženství je založena na zásadách obsažených v indických učeních o čakrách. Vliv indických učení o čakrách sahá tak daleko, že se stalo základem budhismu a hinduismu, jakož i řady technik založených na práci s energií a tělem, např. jógy, taj-či, ajurvédy, tradiční čínské medicíny a spirituálního léčení.

Kromě toho přijaly toto učení také kruhy duchovních i energetických praktiků coby základ mnoha metod energetické a léčebné práce.

Čakry slouží fyzickému tělu a subtilnímu tělu (auře) coby mediátory a podle některých teorií fungují jako svého druhu „měnič“.

Podle tohoto modelu jsou čakry propojeny s jednotlivými vrstvami aury a meridiány (energetickými drahami) těla a měly by být schopny absorbovat energii vesmíru a duchovního světa. Absorbovaná energie (vibrace) může být prospěšná a užitečná („pozitivní“) anebo „negativní“.

Podle učení zaměřených na čakry existuje sedm hlavních čaker, které se nacházejí podél páteře nebo vertikální osy těla, v souladu s Kundalini energií, od kořenové čakry po temenní čakru. Podle systému čaker moc Kundalini stoupá tímto energetickým kanálem (zvaným sušumna nebo hara) nahoru.

Sedm hlavních čaker je označeno barvami, které je charakterizují. Například nejnižší ze sedmi čaker, červená kořenová čakra, označuje základní důvěru člověka. Představuje základní část vývojového procesu, neboť základní důvěra je vymezena jako základ životního procesu u dítěte. Temenní čakra, nejvyšší ze všech, obvykle znázorněna bílou nebo světle fialovou, odráží mimo jiné znalosti o vesmíru, které člověk získal za svého života. Barvy čaker odpovídají frekvencím jejich vibrací.

Kromě základní interpretace čaker mohou být hlavní čakry navázány na konkrétní orgány a žlázy, se kterými jsou spojeny. Tělesné a duševní onemocnění často vede ke změnám těchto energetických polí.

Pomocí intuice lze vnímat existenci a polohu čaker a prozkoumat tak vlastní energetické pole. Vnímat energetická pole se pod odborným vedením a praxí může naučit prakticky kdokoli, a sice absolvováním příslušných seminářů. Často se v rámci procesu energetické iniciace a na základě postupného využívání různých metod mohou vyvinout citlivější schopnosti.

Účelem IMF programů Healy zaměřených na čakry je bioenergetické posílení těchto centrálních center energie a znovunastolení přirozené rovnováhy.

 

picture

KORUNNÍ ČAKRA - harmonizace energií korunní čakry - vyšší JÁ. 
Sahasrara (Saásrara) - Korunní čakra (Temenní čakra) - Sedmá čakra
Funkcí sedmé čakry je příjem energie z kosmu. Sídlo božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry.

ČAKRA TŘETÍ OKO - harmonizace energií čakry třetího oka - intuice.
Ajna (Adžna) - Třetí oko (Čelní čakra) - Šestá čakra
Čakra se spojuje s intuicí a duchovními sílami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

KRČNÍ ČAKRA - harmonizace energií krční čakry - komunikace.
Vishuddha (Višuda) - Krční čakra - Pátá čakra
Na starosti má komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit - vady řeči i prázdné myšlenky.

SRDEČNÍ ČAKRA - harmonizace energií srdeční čakry - empatie.
Anahata (Anaáta) - Srdeční čakra - Čtvrtá čakra
Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku vyzařovat, ale i jí přijímat.

ČAKRA SOLAR PLEXUS - harmonizace energií čakry solar plexus - sebevědomí.
Manipura (Manipúra) - Solar-plexus čakra - Třetí čakra
Je sídlem vůle osobnosti a má na starosti citové vazby a mentální pochody. Zablokovování vede k pocitům ztráty odvahy, poražení, ztráty svobodné vůle, k vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

SAKRÁLNÍ ČAKRA - harmonizace energií sakrální čakry - tvořivost.
Swadhisthana (Svadištána) - Sakrální čakra - Druhá čakra
Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

KOŘENOVÁ ČAKRA - harmonizace energií kořenové čakry - důvěra.
Muladhara (Muladára) - Kořenová čakra - První čakra
Je spojena se Zemí, s její energií a s činnostmi, které se Zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.