Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

NAPĚTÍ NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ

  

Prof. Becker a prof. Nordenstrom pracovali na zjištění vlivu elektrického proudu na napětí na buněčné membráně.

Potvrdili, že všechny buňky mají vyvážené napětí na buněčné membráně - zvenčí (+)  a zevnitř (-).

Jakákoliv zátěž na člověku, fyzická, psychická, mentální, emocionální, spirituální, rodová,  se projevuje jako změna napětí na buněčných membránách buněk, kterých se zátěž nejvíce týká.

První funkcí HEALY je harmonizace napětí na buněčných membránach buněk a nastolení přirozených procesů organismu. Tento proces se děje díky kontaktnímu propojení kvantového zařízení (krabičky Healy) s tělem člověka nebo zvířete.

picture


Při jakékoli zátěži buňky změní své vnitřní napětí v místě nebo orgánu, kterého se zátěž týká. Tím omezí nebo až uzavřou vstupní "brány" pro přijímaní potravy a uzavřou také výstupní brány pro odvádění nečistot.

Zamezení přísunu buněčné potravy a zamezení čištění buněk může vést až k absolutní destrukci nejen buněk, ale celých orgánů.

Buňky nám přes nervové dráhy vysílají impulsy v podobě bolesti nebo změny na fyzickém těle jako upozornění, že něco není v pořádku.

Prokazatelný závěr výzkumů je ten, že pokud má buňka vnitřní napětí kupříkladu 40 mV a my ji pomůžeme správným mikroproudem ke změně napětí na 80 mV, buňka se jako kdyby "nadechne", otevře vstupy pro přísun živin a výstupy pro odvod nečistot. Takto znovu nastolí metabolické procesy, navýší enormě energii, nastolí se regenerace fyzického a energetického charakteru a posílí se imunita člověka. Zároveň se zlepší psychické a emocionální procesy člověka, které způsobí harmonický a zdravý život.