Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

icon+420 733 444 111

iconinfo@healycesko.cz

Členská sekce

cs

TESLOVA CÍVKA A HEALY
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE NULOVÉHO BODU

Dvě cívky, zrcadlově otočené proti sobě, vytváří mezi sebou elektromagnetické pole nulového bodu - prostředí naprosté kvantové rovnováhy. Uvedení těla do rovnováhy je základem zdraví.

Geniální vynálezce a fyzik Nikola Tesla (známý mimo jiné svým vynálezem systému střídavého proudu) věnoval velkou část své tvořivosti a času experimentům, které prokázaly, že při dokonalé rezonanci je možný bezdrátový přenos energie a informací na velké vzdálenosti beze ztrát. Na základě výsledků dospěl k závěru o existenci dosud neznámého druhu vln.

Americký kvantový fyzik David Bohm předpověděl takový jev v roce 1959 a nedlouho potom to bylo experimentálně dokázáno. Tento takzvaný Aharonovův–Bohmův jev byl časopisem New Scientist označen jako jeden ze sedmi divů kvantového světa, který odhaluje vliv skrytých kvantových polí.

Čtvrtou funkcí Healy je použití vynálezu Nikola Teslu, kterým můžeme s přístrojem Healy a jeho nadstavbou Healy Coil harmonizovat naše tělo bezkontaktně nejen na platformě rovnováhy pole nulového bodu, ale také bezdrátovým přenosem frekvencí.

picture

 

Nikola Tesla                      David Bohm David Bohm

 

Tyto frekvence kvantového potenciálu pocházejí ze dvou opačných magnetických polí, které se navzájem ruší, přičemž magnetický kvantový potenciál zůstává nezměněn (Aharonovův–Bohmův jev). QPF tak může rezonovat s biologickými organismy bez přenosu fyzické energie.

Tímto způsobem mohou být frekvence přenášeny přes pole kvantového potenciálu bez použití kabelů - čistá informace vibruje.