Lékařsky schválený produkt

Analyzuje frekvence a harmonizuje

Smartphone aplikace

PES - OPERACE

Pouštĕla jsem v rodinĕ pejskovi Healy na dálku při operaci a to v modré aplikaci Auru, celou dobu zákroku. Pak střídavě Bachovky, Animal programy, látky pro tĕlo a kůži, vše co vyšlo při resonančním skenování. Doktor byl překvapený, jak vše hladce probĕhlo, udajnĕ skoro nekrvácela.

Použité produkty

ANALÝZA AURY ZVÍŘATA SPECIÁLNÍ MODULY V ANALÝZE

Autor reference

Fojtíková Jana